Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Εγγραφή εθελοντή δειγµατολήπτη

Εγγραφή Εθελοντή ∆ειγµατολήπτη

Με την συµπλήρωση της φόρµας αυτής εκδηλώνεται το ενδιαφέρον σας για εθελοντισµό στο Καραϊσκάκειο Ίδρυµα.

  Όνομα*

  Επίθετο*

   
  Ημερομηνία Γεννήσεως*

  Φύλο* ΆνδραςΓυναίκα

  Διεύθυνση

  Τ.Κ.

  Επαρχία*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Εκπαίδευση

  Εργασία

   

  ∆ιαθεσιµότητα (ώρες/ηµέρες) (σηµειώστε όσα εφαρµόζονται)

  Δίνω την συγκατάθεσή µου για τα ακόλουθα:  Κάθε ενέργεια που αναλαµβάνω ή συµµετέχω ως εθελοντής γίνεται µε σεβασµό, εχεµύθεια και προς το καλύτερο συµφέρον του Καραϊσκάκειου Ιδρύµατος.

  Υπογραφή

  Ηµεροµηνία