Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Πολιτική απορρήτου

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα («εμείς», «εμείς» ή «μας») λειτουργεί τον ιστότοπο https://www.kfnewdonor.org.cy (η «Υπηρεσία»).

Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια σημασία με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, προσβάσιμοι από τη διεύθυνση https://www.kfnewdonor.org.cy

Ορισμοί

Υπηρεσία

Η υπηρεσία είναι ο ιστότοπος https://www.kfnewdonor.org.cy που διαχειρίζεται το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει δεδομένα σχετικά με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλες πληροφορίες είτε που έχουμε στην κατοχή μας είτε είναι πιθανό να έρθουν στην κατοχή μας).

Δεδομένα Χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστής ή φορητή συσκευή).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού ή από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.